a a a

VIDOVDAN 2014 chór Branko

Tegorocznym gościem Festiwalu jest chór Branko z miasta Nis. Chór zaprzezentuje się podczas galowego koncertu w kinie Forum 28 czerwca. Chóru będzie można też posłuchać podczas nabożeństw w cerkwi św Jana Teologa (28.06. godz.10:00) i w kaplicy św.św. Cyryla i Metodego w prawosławnej szkole przy ulicy Waryńskiego 30 (27.06. godz. 9:00).

 

 

                                            DZIECIĘCY CERKIEWNY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY BRANKO
Cerkiewny zespół śpiewaczy „Branko” zostało założony w 1887 roku jako jedna z pierwszych instytucji kultury w dopiero co wyzwolonym Nišu. Dziecięcy chór „Branko” założono w 1995 roku jako młodzieżowy oddział zespołu o takiej samej nazwie działającej przy świątyni katedralnej w Nišu. Regularnie i aktywnie uczestniczy on w nabożeństwach oraz kulturalnym życiu miasta. Chór występował na wielu festiwalach, m. in. Chóry między freskami w Belgradzie, Międzynarodowe chórowe uroczystości w Nišu oraz Muzyczny Edykt również w Nišu.
Chór jest zapraszany również do licznych występów zagranicą: wiele razy w Grecji (Patra, Ateny); w 2008 roku jako przedstawiciele młodych artystów Serbii w Bułgarii w dworowym kompleksie w Bałcziku na zaproszenie ówczesnego bułgarskiego ministra kultury; w Polsce na festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2009 roku, na którym zajął I miejsce; w 2010 roku w Grazie w Austrii na uroczystościach stowarzyszenia przyjaźni serbsko-austriackiej „Most”, gdzie publiczności przedstawił duchową i świecką muzykę serbską; w 2011 roku we Włoszech gdzie dawał koncerty w Rimini i Barlecie za zaproszenie stowarzyszenia Dante Alighieri; w 2012 roku w Pomorju w Bułgarii na festiwali muzyki sakralnej Dostojno jest. Zeszłego roku chór wystąpił na festiwalu Kolożski Blagowest w Grodnie na Białorusi, gdzie zajął pierwsze miejsce.
W skład repertuaru tego zespołu znajdują się głównie religijne utwory serbskich i rosyjskich kompozytorów. Program obejmuje szeroki zakres twórczości sakralnej muzyki: od średniowiecza do dni dzisiejszych, od śpiewu jednogłosowego do polifonii. Zespół wykonuje duchową muzykę a capella – tak jak nakazuje cerkiewna tradycja.
Ponadto, w kręgu zainteresowań zespołu znajdują się etniczne dźwięki z regionu jego pochodzenia – te kompozycje, prezentujące folklorystyczne dziedzictwo Bałkanów, wykonuje z jednakowo wielką miłością. Ten repertuar chór wykonuje w towarzystwie instrumentów.
Oprócz tego, zainteresowanie chóru skłania się także w kierunku innych narodów i ich muzyki pokazując w sposób symboliczny, iż muzyka jest najlepszy pomostem pomiędzy ludźmi.

Dyrygent

Jovana Mikić urodziła się w Prizreniu w rodzinie kapłana gdzie też ukończyła podstawową edukację muzyczną. W młodości dyrygowała dziecięcym chórem prawosławnej parafii w Ɖakovicy. Restytuowała chór Braničevo w Požarevcu i kierowała nim od 1992 do 1994 roku. W 1995 roku w Nišu założyła Młodzieżowy Cerkiewny Zespół Śpiewaczy „Branko”, którym dyryguje od początku po dziś dzień.