a a a

Konferencja naukowa

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacja Vidovdan serdecznie zapraszają na konferencję „Umrzeć aby żyć. Europa XXI wieku wobec testamentu księcia Łazarza”.
  

W noc poprzedzającą bitwę na Kosowym Polu, księcia Łazarza odwiedził anioł. Przed bitwą z wielokrotnie silniejszym wojskiem tureckim, anioł pozostawia księciu wybór pomiędzy wielkim królestwem na ziemi, a Królestwem Niebiańskim. Łazarz zawarł z Bogiem kosowskie przymierze i wybrał Królestwo Niebieskie, które trwać będzie "na wieki wieków".
Uczestnicy konferencji staną przed pytaniem o sens i współczesne znaczenie wyboru, którego dokonał św. książę Łazarz. Czy ofiara życia jest dzisiaj rozumiana? Cóż może uczynić współczesny człowiek stojąc przed podobnym dylematem?
Odpowiedzi na te i inne pytania postarają się odnaleźć naukowcy z Polski, Serbii i Białorusi. W trakcie konferencji będzie można usłyszeć głosy historyków, teologów, filozofów, prawników i znawców tematyki.

Serdecznie zapraszamy: SOBOTA 29 CZERWCA godz. 9:00,
BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY, ul. Legionowa 5.

 

                                    


 

Program konferencji: 

1. Otwarcie konferencji.

2. Czym jest Vidovdan, Miroljub Nestorović, Serbia, Fakultet Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Belgradzkiego.

3. Kosovski zavet w literaturze słowiańskiej, prof. Ivan Charota, Białoruski Państwowy Uniwersytet.

4. Idee mesjańskie w Prawosławiu, ks. dr Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku.

5. Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku, dr Piotr Chomik, Uniwersytet w Białymstoku.

6. Zbrodnia ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku, dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Politechnika Białostocka.

7. Testament kniazia Lazara i Serbоwie na początku 21. wieku
Vladan Stamenković, serbski pisarz, publicysta i tłumacz mieszkający w Polsce.

8. Dyskusja i zamknięcie obrad.

  1.