a a a

Nabożeństwa 2015

Tegoroczny festiwal ma na celu szczególne przybliżenie duchowości Serbii. Powodem wyboru takiego kierunku jest zakończenie prac nad polichromią w kaplicy św. Mikołaja Serbskiego w domu parafialnym przy ulicy Herberta. Polichromię wykonali wybitni malarze z Serbii. Wzbogaceniem prac malarskich jest wyjątkowy ikonostas wyrzeźbiony przez wyjątkowego artystę – rzeźbiarza z Podlasia, pana Leona Naumiuka.


Dlatego wiele wydarzeń Festiwalu związane jest z praktyką liturgiczną.


SOBOTA 27.06.

18:00 Nabożeństwo Całonocnego Czuwania. Śpiewa kameralny chór męski z Belgradu.
Miejsce: Cerkiew św. Jana Teologa, ul. Herberta.

NIEDZIELA 28.06.
9:00 Boska Liturgia w nowej cerkwi św. Mikołaja Serbskiego. Poświęcenie świątyni. Śpiewa chór z Serbii.
Miejsce: cerkiew św. Mikołaja Serbskiego, ul. Herberta.