a a a

Nabożeństwo 2018

Uroczyste nabożeństwo z okazji święta Vidovdan będzie celebrowane
w cerkwi św. Mikołaja Serbskiego w dniu 28 czerwca.
Początek nabożeństwa o godz. 9:00.

Liturgi Świętej będzie przewodniczył J.E. biskup supraski Andrzej.

Cerkiew znajduje się w budynku plebanii parafii św. Jana Teologa w Białymstoku, ul. Herberta 61.