a a a

Panel naukowy

Panel naukowy Bałkany - Polska

Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu to duchowe i materialne świadectwo związków Bałkanów, szczególnie Serbii, z Rzeczpospolitą. Związki te trwają od wieków. Najbardziej znaczącym i namacalnym dowodem tej wiekowej symbiozy są freski w głównej świątyni Monasteru, które wykonała grupa znamienitych malarzy pod przewodnictwem mnicha Nektariusza z Serbii. Miało to miejsce w dawnym XVI wieku i choć freski nie przetrwały w całości do dzisiejszego dnia, stanowią przykład wielkiej kultury i sztuki obecnej na Podlasiu już ponad pięćset lat temu. Są też ważnym świadectwem związku mieszkańców tych ziem z Bałkanami.

Początek: 14:30
Miejsce: Pałac Archimandrytów, Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu

Wykład: „Związki kulturowe Bałkanów z Polską na przykładzie
Ławry Zwiastowania NMP w Supraślu”

Wstęp wolny!

Prelegent: o. Archimandryta dr Andrzej Borkowski

 


 

 o. archimandryta dr Andrzej

Ojciec archimandryta Andrzej (Borkowski) urodził się 6 października 1974 r. w Białymstoku. W latach 1993-1996 był studentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Edukację kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1999 r. W 2001 r. o. Andrzej wyjechał do Grecji gdzie podjął studia magisterskie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Ateńskiego, które ukończył w 2005 r. W tym samy roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologii UA. Z dniem 7 listopada br. decyzją metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy przeszedł z archidiecezji warszawsko-bielskiej do diecezji lubelsko-chełmskiej, gdzie służył w Lubelkiej Katedrze Prawosławnej. 21 stycznia 2009 r. obronił pracę doktorską pt. „Stosunek Patriarchów Wschodu do unii brzeskiej w latach 1583-1601” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Ateńskiego.
Od 2010 roku ojciec Andrzej jest przełożonym Supraskiego Monasteru Zwiastowania NMP. Na święto Zwiastowania NMP (07.III.2012) został nagrodzony tytułem Archimandryty.