a a a
2015-07-06

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Vidovdanu

Z okazji IV Festiwalu kultury Serbskiej Vidovdan oraz uroczystości poświęcenia nowej cerkwi na Bacieczkach, do wszystkich zebranych w liście zwrócił się Prezydent Elekt Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pan Prezydent pozdrowił zebranych i gratulował osiągnięcia, jakim jest powstanie nowej świątyni. List od Prezydenta odczytał pan dr Aleksander Prokopiuk rektor WSE w Białymstoku.


Poniżej treść listu:

PREZYDENT ELEKT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, 24 czerwca 2015

Wielebny ksiądz Proboszcz prot. Marek Wawreniuk oraz uczestnicy poświęcenia Cerkwi p.w. św. Mikołaja Serbskiego w Białymstoku

    To dla mnie ogromny zaszczyt, ze mogę zwrócić się do Państwa z okazji tak radosnego wydarzenia dla podlaskiej Wspólnoty Prawosławnej, jakim jest poświęcenie nowej białostockiej cerkwi.
    Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na te wyjątkowe uroczystości. To podniosłe i szczególne wydarzenie. Mam nadzieję, że inicjatywa, trud i wysiłek, jaki został poniesiony przez Państwa na stworzenie nowego domu parafialnego oraz cerkwi, zostanie doceniony przez wiernych z Podlasia, a także z całej Polski. To bowiem właśnie we Wspólnocie oraz na Liturgii najpełniej wchodzimy w misterium wiary.
    Pragnę także serdecznie podziękować za słowa otuchy i modlitewnego wsparcia związane z wyborem mojej osoby na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyrażam głęboką nadzieję, że moja misja będzie służyła zarówno dla dobra i rozwoju państwa polskiego, jak również poszanowania naszego Narodu.
    W słowie skierowanym do mnie podkreśliliście, że jako społeczność prawosławna od wieków żyjecie i pracujecie dla dobra naszej Ojczyzny. To świadectwo ukazuje głęboką prawdę, jaka definiuje właściwe stosunki pomiędzy obywatelami, jak też wspólnotami chrześcijańskimi. Jak podkreślił św. Jan Paweł II w Encyklice „Ut unum sint” celem kontaktów między chrześcijanami nie jest tylko wzajemne poznanie się, wspólna modlitwa i dialog. Przewidują one i domagają się podjęcia (…) wszelkiej możliwej współpracy praktycznej na różnych płaszczyznach: duszpasterskiej, kulturowej, społecznej, a także w dawaniu świadectwa orędziu ewangelicznemu. Państwa otwartość pozwala w tej perspektywie patrzeć z dużą radością i optymizmem. Serdecznie zapraszam do współpracy- drzwi Pałacu Prezydenckiego będą dla Państwa zawsze otwarte.
    W tym szczególnym dla Państwa Wspólnoty dniu z całego serca pozdrawiam wszystkich Uczestników uroczystości i proszę o modlitwę.