a a a
2015-07-06

Poświęcenie cerkwi św. Mikołaja Serbskiego RELACJA

Poświęcenie nowej cerkwi św. Mikołaja Serbskiego

Za nami IV edycja Festiwalu Kultury serbskiej Vidovdan. Tegoroczne obchody miały szczególne duchowe znaczenie. Parafia św. Jana Teologa, która jest organizatorem Festiwalu, ukończyła budowę nowego domu parafialnego, w którego murach znajduje się wyjątkowa cerkiew domowa poświęcona św. Mikołajowi Serbskiemu. To jedyna taka świątynia na świecie poza granicami jurysdykcji Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Świątynia, choć mała jest ze wszech miar wyjątkowa i to nie tylko ze względu na swojego patrona.
Domowa cerkiew została opatrzona wyjątkową polichromią wykonaną przez wybitnych serbskich malarzy, którym przewodził prof. Goran Janićijević. Na względnie niewielkiej powierzchni swoje miejsce znalazło 111 postaci świętych naturalnej ludzkiej wielkości, co jest rzadkością we współczesnym świecie! Polichromia jest wykonana metodą Al secco w neo-bizantyjskim stylu nawiązując jednocześnie do serbskiej tradycji ikonopisania. Dobór świętych na malowidłach nie jest przypadkowy. Na ścianach świątyni znaleźli się święci z całego świata, z różnych wieków, ale szczególne miejsce poświęcono świętym z terenów Rzeczpospolitej oraz Serbii. W XVI wieku serbscy malarze na czele z mnichem Nektariuszem pokryli freskami cerkiew Zwiastowania NMP w Monasterze Supraskim. Ta świątynia została zniszczona w XX wieku. Od tamtej pory żadna cerkiew w Polsce nie została upiększona przez serbskich mistrzów, aż do dziś.
Kolejnym arcydziełem w świątyni jest ręcznie rzeźbiony ikonostas oraz stół ofiarny, które wykonał rzeźbiarz Leon Naumiuk. Rzeźba nawiązuje do serbskich motywów sakralnych gustownie przeplatając je z motywami spotykanymi na Podlasiu. Ikony do ikonostasu wykonali malarze z Serbii. Pan Leon Naumiuk zaprojektował również trzy witraże znajdujące się w części ołtarzowej świątyni. Witraż jest metodą rzadko spotykaną w podlaskich świątyniach, toteż i one zasługują na szczególną uwagę. Witraże wykonała pani Helena Gromak- Ołdytowska w swojej pracowni w Supraślu.
Całości dopełniają dwa freski na zewnątrz świątyni, które poświęcono św. Mikołajowi Serbskiemu i Bogarodzicy. Te malowidła zostały wykonane metodą Fresco, czyli na mokrym tynku, nawiązując do wielkiej tradycji tworzenia malowideł na świeżym tynku, która w średniowieczu wytworzyła się na Bałkanach. Autorem fresków, które są chyba jedynym takim przykładem w Białymstoku, jest serbski malarz Miodrag Milutinović.
Dnia 28 czerwca, czyli na Vidovdan,  prawosławna parafia pw. Św. Jana Teologa obchodziła swoją małą Paschę - tego dnia została wyświęcona domowa cerkiew pw. św. Mikołaja Serbskiego. Nabożeństwu przewodniczył J.E. arcybiskup Jakub, J.E. biskup Grzegorz, oraz J.E. biskup Milutin z Serbii w asyście duchownych z Białegostoku, Serbii, a także z Ukrainy. Poświęcenia cerkwi dokonał biskup Milutin, który stoi na czele diecezji z siedzibą w mieście Valjevo. To właśnie z tych terenów pochodził św. Mikołaj i tutaj znajduje się monaster poświęcony jego pamięci, gdzie spoczywają relikwie tego wielkiego serbskiego świętego. Biskup Milutin przywiózł do Białegostoku szczególny dar- cząstkę relikwii św. Mikołaja, która spoczęła w nowej cerkwi. Należy też podkreślić, iż serbski Patriarcha Ireneusz za pośrednictwem proboszcz Belgradzkiej Katedry Patriarszej ks. prot. Petra Lukića, przekazał do nowej świątyni relikwie św. wielkiego męczennika Łazarza Serbskiego, które zostały umieszczone w poświęconym ołtarzu.
Poświęcenie nowej cerkwi miało wyjątkowy i doniosły charakter.  Całe nabożeństwo swym śpiewem uświetnił Belgradzki Chór Męski pod dyrygenturą znanego na całym świecie protodiakona Vladimira Rumenića.
Po nabożeństwie duchowni z Serbii i Polski poświęcili również nowo powstały Dom Parafialny, który już od jakiegoś czasu służy wiernym z Bacieczek, jako miejsce spotkań i różnych aktywności.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z POŚWIĘCENIA