a a a
2017-06-14

Szczegółowy plan Konferencji naukowej, która odbędzie się już 24.VI

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan,
Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

zaprasza na konferencję naukową w ramach cyklu „Śladami Nektariusza”
 
Bizantyjska tradycja w obrzędowości słowiańskiej


PROGRAM KONFERENCJI


24 czerwca (sobota) Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku
Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

    10:00    - rejestracja uczestników
    10:15    - otwarcie konferencji, powitanie gości
    10:20-11:40    sesja I – moderator ks. dr hab. Marek Ławreszuk
- prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
- prof. Goran Janicijevic (Akademia Sztuki Cerkiewnej w Belgradzie), (Przewodnik) po bizantyjskich wpływach na serbską sztukę średniowieczną
- Nikola Popmihajlov (Szkoła Śpiewu Liturgicznego im. MoiseyPetrovich), Reforma bizantyjskiego zapisu nutowego w Serbii
- archimandryta dr hab. Andrzej Borkowski (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Sztuka modlitwy w doświadczeniu monastycznym Góry Athos
- dr Marcin Abijski (Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego), Szaty i funkcje śpiewaków w bizantyjskim rycie azmatycznym na podstawie źródeł pisanych i ikonografii
    11:40-12:00    przerwa kawowa
    12:00-13:00    sesja II – moderator prof. dr hab. Antoni Mironowicz
- ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), Bizantyjska tradycja liturgiczna a typik „synodalny” na ziemiach słowiańskich
- Miodrag Milutinović (Belgradzka Akademia Sztuk Pięknych), Prawdopodobne wpływy stylów i ikonografii na autorów fresków w Supraślu
- dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka (Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału
Zarządzania PB), Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
- mgr Tomasz Kuprjanowicz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Św. Paisjusz (Wieliczkowski) jako osoba, która przekazała duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji
    13:00    - dyskusja

Komitet organizacyjny:ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB (Katedra Teologii Prawosławnej UwB), ks. prot. Michał Czykwin (Fundacja Vidovdan)
Organizatorzy:Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu