a a a

Belgradzki Męski Chór


 

Belgradzki Chór Męski, który w różnych formach działa już od ponad trzydziestu lat, tworzą profesjonalni śpiewacy. Ideologiczne podstawy, na których bazuje organizacja jego pracy, rozgałęziają się w następujących kierunkach:
1. Aktywne uczestnictwo we wszystkich niedzielnych i świątecznych nabożeństwach oraz udział we wszystkich innych formach kultu Cerkwi prawosławnej
2. Artystyczne samodoskonalenie się w postaci uczenia się, rozwoju, przedstawiania i nauczania wszystkich wokalno-muzycznych tradycji wschodniego chrześcijaństwa
3. Aktywne uczestnictwo we wszelkich możliwych kulturalno-artystycznych wydarzeniach, które dotyczą jakiekolwiek aspektu wokalno-muzycznych tradycji wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa (koncerty, panele dyskusyjne, festiwale chóralne itp.) – to jedyny taki przypadek w Serbii.

W ostatnich latach Chór częściej bierze udział w życiu liturgicznym serbskiej, rosyjskiej i greckiej Cerkwi prawosławnej. Śpiewa na nabożeństwach (Liturgie i czuwania – wsienoczne bdienija) wszystkich znaczniejszych świąt, wydarzeń i uroczystości. Spomiędzy wielu wyszczególniamy nasz częsty udział w nabożeństwach na Świętej Górze Athos. Podkreślamy także nasz udział w nabożeństwach i koncertach w monasterze Podostroskim (Czarnogóra); Moskwie i Petersburgu (Rosja); Birmingham (Anglia); Sydney, Melbourne, Ilaine, Talong, Adelaide (Australia); Oakland (Nowa Zelandia); Tesalonikach i Stavros (Grecja); Dubrowniku, Zagrzebiu, monasterze Krk, Jasenowcu i Lepawinie (Chorwacja); Bośniackim Brodzie, Trebinju i Mostarze (Bośnia i Hercegowina); Lublanie (Słowenia); Zurychu, Baden, Neuchâtel i Szafuzie (Szwajcaria).

Wysoki poziom muzycznego oraz duchowo-artystycznego wyrazu Chór osiąga opierając się na jego szerokim wachlarzu wybitnych barw mocnych głosów. Jak wspomniano, chór tworzą profesjonalni śpiewacy o różnych muzycznych profilach. Prawie wszyscy przeszli przez szkołą śpiewania solo bellcanto, techniki aperto (otwarte w kościach głowy) oraz kilka specjalizacji autentycznego wykonywania sakralnej i renesansowej muzyki różnych tradycji (serbska muzyka cerkiewna średniowieczna, ludowa i bizantyjska; chorał ambrozyjski, gregoriański i mediolański). Naszą dumą jest wyraźnie określona horyzontalność pod względem stabilności intonacji oraz bardzo szeroki wertykalny zakres dźwięku, bowiem Chór upiększają wysokie koloratury i subtelnie miękkie pierwsze tenory, stabilne drugie tenory, barytony i basy, a także, w całości, kontra-basy (basso profondo). Ten bogaty zbiór śpiewaczych możliwości zapewnia wyjątkową intensyfikacją dźwiękowego obrazu, który prezentuje zdrową harmonię dowolnie dozowanych intensywności głosowych dawek, gdzie genetyka lokalnego klimatu daje końcowy rys wyrafinowanej ornamentyki poprzez naturalne vibrato.

Poświęcenie się systematycznej nauce, kontynuowaniu i autentycznemu wykonywaniu różnych gatunków muzyki chóralnej, jako wyszczególnionej kategorii artystycznych chwil, prowadzi ten chór do szczególnie zintensyfikowanego obrazu dźwięku oraz harmonii tylko i wyłączenie z nim związanej.

W celu jak najbardziej autentycznego wykonywania wymagających kompozycji, które znajdują się w naszym repertuarze, Chór ściśle współpracuje z bardzo ważnymi, cenionymi i znanymi solistami z regionu.

Repertuarowi Chóru można przyjrzeć się chronologicznie: od wczesnych jednogłosowych kompozycji pierwszych wieków, przez jednogłosowe kompozycje z isonem w tle, zatem przez aranżacje w kwincie, kwarcie i tercji, aż po wielogłosowe liturgiczne kompozycje większych jak i mniej znanych kompozytorów ostatnich ośmiu wieków (serbskich, rosyjskich, greckich, bułgarskich…).

Chór z wielką uwagą, wysiłkiem i miłością wykonuje wszystkie dzieła znajdujące się w repertuarze, przy tym pragnąc osiągnąć następujące cele:
- w zamyśle reprezentacyjnym, świadczenie o przecudownej i przebogatej tradycji prawosławnej muzyki duchowej i jej wspaniałym pięknie, której wykonywanie przez nasz chór i solistów zasługuje na uwagę;
- podwyższanie jakości i muzycznej świadomości tak słuchaczy i miłośników muzyki sakralnej, jak i chórów amatorskich które stopniowo podążają ścieżką wykonywania znaczących dzieł znajdujących się w naszym repertuarze;
- misyjny i pedagogiczno-edukacyjny charakter który, mamy nadzieję, w znacznej mierze wpłynie na młodzież, tak by była ona przywiązana do wzniosłych wartości sztuki, kultury i religii.

Wszystkie przyszłe plany i aspiracje Chóru są skierowane na kreatywny kompromis i spotkania różnorodnych cerkiewnych muzycznych tradycji, tak by w ogólno-humanistycznych ramach współistniały różne kulturalne i religijne dziedzictwa, które dopełniają autentyczność europejskiej, chrześcijańskiej kultury.

Chór działa w zakresie socjologiczno-humanitarnych inicjatyw, zgodnie z naszym Statutem.  Chór również zajmuje się organizowaniem wykładów, paneli dyskusyjnych śpiewaczych i chóralnych, wydawaniem muzycznych nośników dźwięku i książek, które uczą cerkiewnego śpiewu różnych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, a także działalnością charytatywną w konkretny sposób, zgodnie z naszymi możliwościami.

 

STRONA CHÓRU: http://belgrademalechoir.com/latinica/