a a a

Wystawa2017

24 czerwca SOBOTA
10:00 Konferencja Naukowa „Bizantyjska Tradycja w obrzędowości słowiańskiej”
Przed konferencją 0twarcie wystawy fotografii „Liturgia w ikonografii”
Miejsce: Plac przy Domu Parafialnym, ul. Herberta 61.